> Szybkie i skuteczne przyswajanie zdobytej wiedzy <

Profesjonalne szkolenia i kursy online nie mogą opierać się tylko na ustnym przekazywaniu informacji. Dlatego tak ważne jest przedstawianie konkretnych przykładów, które obrazują omawiane zagadnienia i pozwalają na szybkie i skuteczne przyswajanie zdobytej wiedzy.

> Idealne rozwiązanie do przeprowadzania kompleksowych szkoleń i kursów <

Wideokonferencje z możliwością prezentacji dokumentów i obrazów to idealne rozwiązanie do przeprowadzania kompleksowych szkoleń i kursów. Prezentacje, wykresy, dokumenty czy obrazy ilustrujące dane zagadnienie mogą być bez przeszkód udostępniane wszystkim uczestnikom kursu w tym samym czasie w trakcie wykładów, bez względu na to, gdzie kursanci się znajdują. Jest to o wiele wygodniejsze i praktyczniejsze rozwiązanie, niż dotychczasowe wysyłanie materiałów drogą elektroniczną po zakończeniu zajęć.

> Szkolenia nie mogą być nudne! <

Prezentacja dokumentów i obrazów uatrakcyjnia każdą formę zajęć. Prowadzący szkolenie ma możliwość zwrócenia uwagi na ważne elementy wykładu poprzez zaznaczenie i podkreślenie fragmentów prezentacji czy dopisanie uwag, które będą jednocześnie widoczne dla wszystkich uczestników szkolenia.

EU info